EXAMENE_FIZICĂ

EXAMENE DE CORIGENŢĂ ŞI ÎNCHEIERE A SITUAŢIEI ŞCOLARE

Tematica orientativă pentru examene

Liceu                                                                                          Școala profesională

Clasa a IX-a pdf                                                                     Clasa a X-a Școala profesională pdf

Clasa a X-a   pdf                                                                    Clasa a XI-a Școala profesională pdf

Clasa a XI-a pdf

Clasa a XII-a pdf

Sinteze pentru examenele de corigență și încheiere a situației școlare

Clasa a IX-a liceu

Optică (doar capitolele 7.9 și 7.10 Optica geometrică și Instrumente optice)

Clasele a IX-a liceu și a X-a școală profesională

Mecanică 

Clasa a X-a liceu

Termodinamică 

Transformări de stare

Clasa a X-a liceu și a XI- profesională

Electrocinetică 

Efectele curentului electric

Electromagnetism

 

Curentul electric alternativ

Clasa a XI-a liceu

Oscilații și unde mecanice

Unde electromagnetice

Clasa a XII-a (doar capitolele Elemente de fizică cuantică, FIzica atomului și Fizica nucleului)

 

Save