AN_SCOLAR 2017-2018

CURSURI INFORMATICA

 DATE, OPERATORI SI EXPRESII

 NOTIUNEA  DE ALGORITM

EXERCITII CU DATE, OPERATORI, EXPRESII SI ALGORITMI

INSTRUCTIUNEA DE DECIZIE

INTRODUCERE IN LIMBAJUL C++ && EXERCITII

STRUCTURA LINIARA && EXERCITII

STRUCTURA DE CONTROL ALTERNATIVA && EXERCITII

STRUCTURA REPETITIVA CU NUMAR CUNOSCUT DE PASI(CU CONTOR)